HjerteRum har etableret et søsterhus på Amager for alle unge kvinder i alderen 13-23 år.

I mange år har de unge kvinder oplevede de etablerede ungdomsklubber som drengedominerede rum, hvor de føler sig ekskluderet og uvelkomne. Nogle piger vælger i stedet at mødes på gader, i parkeringskældre eller andre steder, der hverken er særligt bekvemme eller særligt trygge. Gennem netværk erfarer HjerteRum, at denne problemstilling er en landsdækkende tendens.

Unge kvinder i denne aldersgruppe deltager i det hele taget sjældent i tallene over idræts- og andre aktivitetstilbud. I HjerteRum tror vi på, at man skal skabe trygheden i fællesskabet først. Der er mange spørgsmål inden man kan tage nye steder hen. ”Hvem er der?” ”Hvad har de på?” ”Hvad med hende, som jeg er uvenner med?” ”Vil de tage godt imod mig?” Vi oplever, at de unge kvinder skal inviteres ind – helst af nogen, som er i HjerteRum i forvejen og som kan svare på alle spørgsmål. Og mere end det, så opleves det også nemmere at tage over at spille ”for-sjov” fodbold eller høre et foredrag når alle de andre også tager med. Fællesskabet gør det sammen – individet var ikke nødvendigvis kommet afsted.

HjerteRum har som mål at forbedre forhold og muligheder for unge udsatte kvinder og alle andre unge kvinder!) i alderen 13-23 år og fortsætte etableringen af et søsterhus, hvor de kan skabe sunde og trygge fællesskaber i fritiden udenfor hjemmene med henblik på at øge deres psykiske trivsel, modarbejde ensomhed og isolation samt bidrage til et mere aktivt fritidsliv.

HjerteRums tilgang er inddragelse af målgruppen i størst muligt omfang, så projektet skabes i samspil og i øjenhøjde med pigernes behov, udfordringer, muligheder og ønsker. HjerteRum har stærke erfaringer og lovende potentialer i forhold til at skabe empowerment og bedre livsvilkår for målgruppen, bl.a. ud fra demokratisk deltagelse og et peer-to-peer-princip, hvor pigernes egne ressourcer og erfaringer bruges.

Vi ved, at der er et stort udækket behov for mere hjerterum og fællesskab blandt piger og unge kvinder, der fx er socialt isolerede eller på anden vis mistrives. Målet er at udvide og åbne flere steder for mange flere og have stærkere fokus på (også) at rekruttere de unge, der har særligt behov for fællesskab.

Til de unge   |   Kontakt os

Hvis du kender til en ung kvinde, som der kunne have god gavn af et stærk fællesskab og af at udvide sit fritidsliv udenfor hjemmet, kan du skrive til os eller ringe om yderligere info. Vi tager altid gerne en snak om og med den enkelte unge for at afklare om HjerteRum ville være et godt tilbud.

Vi er optaget af at få flere unge kvinder med og kan støtte i opstarten, Vi tager gerne på hjemmebesøg og fortæller mere. Forældrene kan komme ned i vores lokaler og møde os. Eksisterende medlemmer kan skrive en personlig invitation til den unge og/eller følges til aktiviteter. Det koster 50 kr. om året af være medlem af HjerteRum og derefter er alle aktiviteter gratis.